သတိပြုပါ: စက်တင်ဘာလမြှင့်တင်ရေး: တိုင်း $ 1000 အတွက် $ 50 ကိုချွတ် $ 50 // $ 15 ကိုတစ် ဦး လျှင် $ 15 ကိုပယ် $ 500 // $ 5 ကိုချွတ် $ 300

ပြပွဲ

ကျနော်တို့စသည်တို့ကိုကွမ်ကျိုး, ရှန်ဟိုင်း, အတွက် exbition တက်ရောက်ရန်