सूचनाः सप्टेंबर पदोन्नतीः प्रत्येक $ 1000 साठी // 50 सवलत // for 15 प्रत्येक 300 डॉलरसाठी // 500 / $ 5 सवलत

प्रदर्शन

आम्ही ग्वंगज़्यू, शांघाय, इ exbition उपस्थित