सूचना: सेप्टेम्बर पदोन्नति: प्रत्येक $ 1000 को लागी $ off० छुट // $ १$ प्रत्येक $०० को लागी //०० // $ every प्रत्येक 300०० को लागी छुट

प्रदर्शनी

हामी गुआंगजौ, शाङ्घाई, आदि मा exbition उपस्थित