သတိပြုပါ: စက်တင်ဘာလမြှင့်တင်ရေး: တိုင်း $ 1000 အတွက် $ 50 ကိုချွတ် $ 50 // $ 15 ကိုတစ် ဦး လျှင် $ 15 ကိုပယ် $ 500 // $ 5 ကိုချွတ် $ 300

လက်မှတ်

SGS လက်မှတ် - လက်မှတ်အရေအတွက်: 19294724_T

5 နှစ်များအတွက်အလီဘာဘာတွင်ရွှေ Plus အားပေးသွင်း။ 

 

HXH ဝက်ဝံများ (2) HXH ဝက်ဝံများ (3) HXH ဝက်ဝံ (1)