Üns beriň: podşipnikleriň baha sanawy üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Asyl marka podşipnikleri

Esasy podşipnikler

Kataloglar

Täze önümler

Biz hakda

Wuxi HXH Bearing Co., Ltd.2005-nji ýylda esaslandyryldy. Biz ýokary hilli podşipnikleri we degişli önümleri ösdürmäge, öndürmäge, satmaga we hyzmat etmäge borçly hünärmen öndüriji.

Rulmanlarymyz CE we SGS şahadatnamasy bilen gelýär.Esasy önümlere kiçi göwrümli podşipnik, flanes rulman, keramiki podşipnik, inçe bölek podşipnikler, burç çukur podşipnikleri, burç kontakt şar podşipnikleri, zyňylýan rulman, öz-özüni deňleşdirýän top rulmanlary, sferik ýönekeý rulmanlar, tegelek rulonlar, silindr rolikli podşipnikler, sferik düzlük bar podşipnikler we baglanyşykly komponentler we ş.m.Rulmanlarymyz metallurgiýa, gämi gurluşygy, awtoulag, awiasiýa, kosmos uçary, söweş senagaty, köp sanly tehnika we awtomatlaşdyryş enjamlarynda giňden ulanylýar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koprak oka

Habarlar