දැන්වීම: සැප්තැම්බර් ප්‍රවර්ධනය: සෑම ඩොලර් 1000 කටම 50 බැගින් // සෑම ඩොලර් 500 කටම $ 15 බැගින්

අපි විශ්වාස කරනවා

කාණ්ඩ

විශේෂිත නිෂ්පාදන

අපි ගැන

සීමාසහිත WUXI HXH BEARING CO., 2005 දී අපගේම සන්නාමයක් වන HXHV සමඟ ආරම්භ කරන ලදී. අප කාර්ය මණ්ඩලය 100 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් සහ වර්ග මීටර් 10000 ක භූමි ප්‍රමාණයකින් යුත් නිරවද්‍ය ෙබයාරිං නිෂ්පාදකයෙකු වන අතර ජාත්‍යන්තර අපනයන ව්‍යාපාරය සඳහා චීනයේ වුක්සි හි කණ්ඩායමක් සහ කාර්යාලයක් ද ඇත.යූ ටියුබ් හි තවත් වීඩියෝ නැරඹීමට ක්ලික් කරන්න

වැඩිදුර කියවන්න

අත්තිකාරම්