දැනුම්දීම: ප්‍රවර්ධන බෙයාරිං මිල ලැයිස්තුව සඳහා කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වන්න.
  • විද්යුත් තැපෑල:hxhvbearing@wxhxh.com
  • දුරකථන/ස්කයිප්/වෙචැට්:008618168868758

ඉඳිකටු ෙබයාරිං