Забелешка: Ве молиме контактирајте не за ценовникот за промотивни лежишта.

Лежиште со тенок пресек