Ծանուցում. Սեպտեմբերի խթանում. 50 ԱՄՆ դոլարի համարժեք $ 1000 $ // 15 $ զեղչ յուրաքանչյուր $ 500 $ / $ 5 $ յուրաքանչյուր 300 $ համար

ՀՀ Արտաքին առեւտրի

թիմ