Тэмдэглэл: 9-р сарын урамшуулал: $ 500 тутамд $ 50 // $ 15 хямдрал, $ 500 тутамд $ 5 хямдрал зарна.

зүү Холхивч