Эскертүү: Сентябрь Акциясы: Ар бир $ 1000 үчүн $ 50 // $ 500 үчүн $ 500 / үчүн $ 500 үчүн $ 300

Фабриканын жабдуулары